Năm 2020, tỉnh Vĩnh Long đã đạt được những thành tựu đáng kể trong xây dựng và phát triển đô thị. Trong đó nổi bật nhất là sự kiện TP Vĩnh Long được công nhận đô thị loại 2 và TX Bình Minh đạt chuẩn đô thị loại 3. Có được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và của người dân trong xây dựng đô thị văn minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *