Công trình trường Mẫu giáo Tân Mỹ được xây dựng trên diện tích hơn 4.200 m2  với tổng kinh phí 12 tỷ đồng. Trong đó Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tài trợ 10 tỷ đồng, phần còn lại do địa phương đối ứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *