Sau 15 ngày ra quân thực hiện thu thập thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tỉnh Vĩnh Long đã gặp phải nhiều vướng mắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *