Ngày 8/10, Huyện ủy Vũng Liêm triệu tập Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Ông Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm chủ trì hội nghị.

Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng của Huyện ủy Vũng Liêm

Đại hội Đảng các cấp sắp tới sẽ thực hiện 4 nội dung chính là tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2005-2010 ở mỗi cấp; xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp và văn kiện Đại hội XI của Đảng; bầu Ban chấp hành hoặc Bí thư, Phó Bí thư và Bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Theo kế hoạch, huyện Vũng Liêm sẽ tiến hành Đại hội Đảng viên hoặc Đại hội Đại biểu Chi Đảng bộ cơ sở vào tháng 3/2010 và kết thúc trong tháng 5/2010. Huyện Vũng Liêm được Tỉnh ủy chọn chỉ đạo điểm Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X trong tháng 7/2010.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp cho dự thảo hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội, qui chế bầu cử trong Đảng; công tác nhân sự Ủy ban Kiểm tra; hướng dẫn kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp; kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau khi hoàn thành Đại hội Đảng các cấp.

Đào Nhiễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *