Huyện uỷ Tam Bình vừa triển khai công tác xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, đảm bảo quốc phòng – an ninh từ nay đến năm 2010 theo Thông tư số 102 của Bộ Quốc phòng và chỉ thị số 05 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, Huyện uỷ Tam Bình đã xác định chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới theo cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý điều hành, lực lượng quân sự, công an và các ngành đoàn thể làm tham mưu; không ngừng nâng cao chất lượng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Huyện đang tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt tỉ lệ từ 1,2 – 1,5% so tổng dân số, kiện toàn Ban chỉ huy Quân sự xã, thị trấn đảm bảo 4 chức danh: Chính trị viên, Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó quân sự và nhân viên thống kê phải là Đảng viên, quan tâm phát triển Đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đến năm 2010 đạt từ 13 – 15%, đảm bảo 100% số ấp, khóm có đội trưởng, trung đội trưởng dân quân cơ động, nhân viên thống kê là Đảng viên.

Phấn đấu đến năm 2010, huyện Tam Bình xây dựng 90% tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, xã, thị trấn đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự, vững mạnh về quốc phòng.

Lê Sáu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *