Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 06 huyện Trà Ôn vừa tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong quí III/2009 của các chi, đảng bộ ngành huyện.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong quí III/2009, 40 chi, đảng bộ ngành huyện ở Trà Ôn đã có nhiều chuyển biến trong trong nhận thức và hành động, đặc biệt là việc sửa đổi thái độ phục vụ nhân dân; sửa đổi lề lối làm việc, hạn chế số cán bộ, viên chức đi trễ, về sớm; khai thác có hiệu quả thời gian làm việc; tích cực cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong xử lý công việc, giảm phiền hà cho nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và có nhiều sáng kiến cải tiến nâng cao hiệu quả công việc. Đa số các chi, đảng bộ đã xây dựng được kế hoạch cụ thể, tùy theo nhiệm vụ của mỗi ngành để làm theo tấm gương đạo đức HCM. Cuộc vận động đã làm xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu.

Để cuộc vận động trong thời gian tới đạt nhiều hiệu quả thiết thực hơn nữa, Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 06 huyện Trà Ôn yêu cầu các chi, đảng bộ ngành huyện phải xây dựng kế hoạch cần có kiểm điểm, rút kinh nghiệm rõ ràng; phát huy vai trò của tập thể và ý thức hơn trong việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Xuân Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *