Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng khai báo y tế điện tử và cung cấp thông tin dịch bệnh để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Long. Mục đích của kế hoạch nhằm hỗ trợ, tập huấn hướng dẫn sử dụng ứng dụng khai báo y tế điện tử cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền khuyến khích hướng dẫn đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân trên địa bàn biết, tham gia sử dụng và tự nguyện khai báo y tế điện tử, cung cấp thông tin dịch bệnh cho bản thân và gia đình (ưu tiên kê khai cho người từ 60 tuổi trở lên) nhằm mục đích cung cấp thông tin 2 chiều giữa người dân với cơ quan y tế và chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Trang Thông Tin Điện Tử – Đài PTTH Vĩnh Long xin giới thiệu đường dẫn liên kết đến nội dung hướng dẫn nói trên của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long.

Tải ứng dụng trên thiết bị Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi

Tải ứng dụng trên thiết bị iOS: https://apps.apple.com/vn/app/ncovi/id1501934178

Hướng dẫn cài đặt và khai báo y tế của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long https://thongtintuyentruyen.vinhlong.gov.vn/documents/10180/35320/NCOVI_HDSD_nguoidan_2_4.pdf 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *