Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Phương pháp và kỹ năng thể hiện đồ họa thông tin hiện đại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *