Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết các chương trình phối hợp năm 2014 và ký kết liên tịch thực hiện các chương trình phối hợp năm 2015 với các sở, ngành hữu quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *