Các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch tổ chức tết quân dân năm 2021, dự kiến diễn ra từ ngày 27-29/01/2021 tại xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *