Sáng nay (30/12), Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khóa VIII tổ chức hội nghị toàn thể lần thứ 19 nhằm tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2009 và bàn các giải pháp, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2010. Đồng chí Trương Văn Sáu, Ủy viên Ban hấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Trương Văn Sáu khẳng định, tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2009 nhưng Vĩnh Long đã đạt và vượt 16/20 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu như tổng sản phẩm xã hội trong tỉnh tăng 9.12%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,9%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 281 triệu USD, vượt 81 triệu USD so với kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 17,1 triệu đồng; hộ nghèo kéo giảm còn 7,4%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh vẫn còn những hạn chế như kinh tế tăng trưởng nhưng chưa bền vững; đầu ra cho nông sản hàng hóa nông nghiệp còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, tốc độ tăng trưởng công nghiệp còn chậm; lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; công tác cải cách hành chính một cửa vẫn còn chồng chéo, gây phiền hà cho nhân dân và các doanh nghiệp.

Trong buổi sáng làm việc, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển năm 2010 như cần tiếp tục xây dựng các dự án đầu tư phát triển, bổ sung hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư, tập trung nguồn vốn cho các công trình trọng điểm, trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cần nhân rộng các điển hình tiên tiến và có chính sách thu hút tốt nguồn trí thức cho tỉnh.

Dự kiến, hội nghị sẽ bế mạc vào chiều cùng ngày.

Ánh Tuyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *