Theo kế hoạch thời gian năm học 2016- 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên được UBND tỉnh phê duyệt, học sinh Vĩnh Long sẽ tựu trường và bước vào năm học mới vào ngày 22/8.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *