Nhằm cung cấp cho các nhóm khởi nghiệp cũng như Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ĐBSCL tiếp cận mô hình kinh doanh mới, sáng ngày 25-4, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ, đại diện mạng lưới Khởi nghiệp ĐBSCL, phối hợp với WeCreate Việt Nam tổ chức Hội thảo kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa với các nhóm khởi nghiệp với Chủ đề “xây dựng doanh nghiệp” tại Thành phố Cần Thơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *