Tại Hà Nội, Tổng BT, CT nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo HN trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và ĐB HĐND các cấp NK 2021-2026. CT Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, CT HĐ Bầu cử QG chủ trì HN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *