Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện tốt công tác vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là vận động người dân hiến đất làm đường giao thông kết hợp với đê bao thủy lợi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *