Mặc dù đã kiềm chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư xuống dưới 0,26% nhưng căn bệnh HIV vẫn đang là mối đe dọa lớn đến sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, nếu hiểu đúng về con đường lây truyền cũng như các biện pháp hỗ trợ điều trị sẽ góp phần khống chế sự lây truyền của căn bệnh nguy hiểm này.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *