Tại kỳ họp, các đại biểu đánh giá, trong 6 tháng năm 2020, kinh tế TP Vĩnh Long tiếp tục tăng trưởng ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa thực hiện hơn 5.580 tỷ đồng, đạt gần 48%; Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt 2.249 tỷ đồng, bằng 44% kế hoạch năm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *