Sáng nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn Kỹ năng hoạch định và thực thi chính sách trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội Việt Nam cho 40 cán bộ lãnh đạo Hội liên hiệp phụ nữ và Đoàn Thanh niên tỉnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *