Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị triển khai, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy Vĩnh Long cho cán bộ chủ chốt các sở, ban ngành tỉnh, cán bộ hưu trí do Tỉnh ủy quản lý. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *