Theo Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của tỉnh Vĩnh Long đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, học sinh Tiểu học, Trung học và Giáo dục thường xuyên tựu trường vào ngày 20/8; giáo dục mầm non tựu trường ngày 27/8. Riêng học sinh khối 9 và khối 12 tựu trường sớm hơn vào ngày 13/8/2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *