Từ đầu năm đến nay, giá phân bón tăng nhiều đợt và hiện vẫn duy trì ở mức cao. Trong khi thời điểm này người dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung sản xuất hoa, màu, cây ăn trái, chuẩn bị cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán. Điều này khiến sản xuất của người dân đã khó lại càng khó hơn. Tại nhiều địa phương, người dân cân nhắc việc mở rộng sản xuất để giảm rủi ro.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *