Việc ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất lúa là khâu quan trọng góp phần nâng cao năng suất chất lượng lúa gạo. Vì vậy, thời gian qua tỉnh Vĩnh Long rất quan tâm đến việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất  hơn 160 ngàn ha lúa mỗi năm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *