Tuy đa phần doanh  nghiệp trên địa bàn tỉnh là doanh nghiệp vừa và nhỏ , nhưng thời gian qua  với sự năng động – sáng tạo trong công tác điều hành – quản lý  của các doanh nhân ,  nhiều doanh nghiệp  trong tỉnh đã vượt qua khó khăn – thách thức , chủ động hội nhập kinh tế quốc tế , nâng cao hiệu quả hoạt động…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *