Sau những ngày nghỉ Tết, sáng nay nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bước vào sản xuất, với hy vọng năm 2015 sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *