Việc chăm lo đời sống cho người lao động mỗi độ xuân về – tết đến luôn được các doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Dẫu việc thưởng tết nhiều hay ít, thì vẫn được xem là việc làm có ý nghĩa thiết thực, nhằm thể hiện sự quan tâm đối với người lao động, tạo mối quan hệ gắn kết giữa doanh nghiệp và người lao động một cách bền lâu và ổn định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *