Chiều nay, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tổ chức lấy kiến đóng góp cho Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kiểm toán nhà nước.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *