Ngày 3/10, Đoàn cán bộ gồm đại diện Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Văn phòng UBND, Đài Truyền thanh huyện và Đài Truyền thanh các xã, thị trấn của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã đến tham quan, tìm hiểu mô hình hoạt động của Đài Truyền thanh và các Trạm Truyền thanh không dây của huyện Long Hồ.

Đoàn cán bộ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tìm hiểu mô hình trạm truyền thanh không dây tại Đài TT Long Hồ

Là 1 trong 8 Đài Truyền thanh thuộc Đài PTTH Vĩnh Long, hiện nay, ngoài đảm bảo thực hiện chương trình phát thanh hằng ngày trên địa bàn huyện, Đài Truyền thanh huyện Long Hồ còn cộng tác mỗi tháng cho Đài PTTH Vĩnh Long trên dưới 30 tin và 6 phóng sự truyền hình.

Về mạng lưới truyền thanh cấp xã, được sự đầu tư của Đài PTTH Vĩnh Long, đến nay, toàn huyện Long Hồ đã xây dựng được 151 trạm truyền thanh cơ sở sử dụng hệ thống loa không dây kỹ thuật số. Các trạm đều hoạt động khá đều đặn, đảm bảo chuyển tải kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến người dân các vùng nông thôn xa. Ngoài các chế độ theo qui định, hiện tại, những người quản lý Trạm Truyền thanh không dây ở huyện Long Hồ còn được hưởng thù lao từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng/tháng.

Ngoài làm tốt công tác chuyên môn, cán bộ viên chức Đài TT huyện Long Hồ còn tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng cơ quan xanh – sạch – đẹp, góp phần hình thành nếp sống văn minh nơi làm việc.

Công Toàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *