Theo Đài KTTV tỉnh Vĩnh Long, hiện nay độ mặn xâm nhập trên địa bàn tỉnh đang giảm dần. So với thời điểm đầu tuần trước, đầu tuần này độ mặn các nơi đã giảm từ 0,2 đến 3,2 phần ngàn.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *