“Cơm no áo ấm nhờ ơn Đảng – độc lập tự do nhớ Bác Hồ”. Mừng Tết Độc lập, mỗi người dân Việt Nam lại bồi hồi nhớ đến vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc – Người đã giành cả cuộc đời mình lo cho dân, cho nước. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *