Tin nguyên Tổng BT BCH Trung ương Đảng, Thượng tướng Lê Khả Phiêu từ trần, cán bộ, chiến sĩ LLVT QK9 bùi ngùi tiếc thương một vị tướng luôn gần gũi, quan tâm đồng chí, đồng đội và sâu sát với nhân dân. Hơn 10 năm gắn bó với quân và dân Tây Nam bộ, đồng chí Lê Khả Phiêu đã để lại nhiều ấn tượng không thể phai mờ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *