Chi bộ cơ sở công ty TNHH thương mại – dịch vụ Phước Anh được thành lập có 5 đảng viên là cán bộ nhân viên của doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *