Chiều nay, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2019.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *