Sau hơn 2 tuần nghỉ Tết, sáng 22/2, học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã trở lại học tập. Để đảm bảo an toàn trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác quản lý, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh và nội dung chương trình dạy học theo kế hoạch đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *