Tại buổi tiếp xúc, cử tri cử tri bày tỏ phấn khởi trước sự kiện Quốc Hội thông qua Hiến pháp sửa đổi và Luật đất đai (sửa đổi) thể hiện đúng nguyện vọng của nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *