Cử tri đã bày tỏ sự phấn khởi trước những  thành tựu về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng nước ta đã đạt được trong năm 2013.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *