Các đại biểu đã báo cáo với cử tri tình hình phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội – an ninh – quốc phòng trong 10 tháng năm 2013 , dự kiến chương trình kỳ họp cuối năm của HĐND và ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của cử tri.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *