Chiều hôm qua các đại biểu HĐND 3 cấp đã tiếp xúc với cử tri thành phố Vĩnh Long, huyện Tam Bình, Long Hồ và Mang Thít  để báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và dự kiến chương trình kỳ họp cuối năm của HĐND các cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *