Đến cuối tháng 4 năm 2019, ủy ban Mặt trận tổ quốc 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc nhiệm kỳ 2019-2024 đúng kế hoạch đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *