Nhằm hỗ trợ đầu ra cho vải thiều Bắc Giang khi thị trường xuất khẩu gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, Tổng Cục Quản lý thị trường phối hợp Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam triển khai “Chương trình hỗ trợ tiêu thụ 3.000 tấn vải thiều Bắc Giang”. Riêng tại Vĩnh Long, Cục Quản lý thị trường phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện hỗ trợ tiêu thụ 40 tấn vải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *