Tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển hạ tầng phục vụ lộ trình số hóa truyền hình mặt đất, trong những ngày qua, Công ty truyền hình Phương Nam- thuộc Đài PTTH Vĩnh Long, đơn vị chịu trách nhiệm đầu tư hạ tầng phát sóng khu vực Tây Nam bộ đã tiến hành lắp đặt các trạm phát sóng kênh 34 tại 5/13 tỉnh thành ĐBSCL.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *