Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có thể liên hệ qua số điện thoại 0817.867.868 để phản ánh thông tin về việc cần hỗ trợ tiêu thụ và lưu thông nông sản. Đại diện Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp nhận thông tin và xử lý theo chức năng, nhiệm vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *