Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Vĩnh Long vừa công bố ý định diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ huyện Trà Ôn năm 2019. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *