Sáng nay, Chi hội Điện ảnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội cấp cơ sở vòng hai, lần 8, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *