Bệnh dịch tả heo Châu Phi dù đã lắng dịu nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Tại Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay cũng xuất hiện một số ổ dịch nhỏ. Tuy đã được ngành chuyên môn và địa phương khống chế nhưng thực tế cho thấy vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *