Sau một thời gian tạm lắng, gần đây lại tái diễn nạn trộm cắp xe gắn máy. Thủ đoạn của bọn tội phạm rất tinh vi, liều lĩnh, chỉ một phút sơ hở, mất cảnh giác của người dân là chúng ra tay trộm cắp. Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rằng, ý thức giữ gìn tài sản của một số người dân cũng chưa cao. Tình hình này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự, gây lo lắng trong quần chúng nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *