Hình thức thông báo trúng thưởng qua điện thoại và khuyến dụ người nhận cuộc gọi mua hàng không phải là một chiêu trò mới của những đối tượng lừa đảo. Tuy nhiên gần đây, các đối tượng này lại lợi dụng danh nghĩa của các cơ quan báo chí để đánh vào tâm lý người nhận cuộc gọi, nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *