Tình trạng cò mồi, chèo kéo giành khách du lịch gây mất an ninh trật tự và mỹ quan đô thị tại khu vực gần bến phà An Bình, thành phố Vĩnh Long gần đây được phản ánh khá nhiều. Ngày 5/3 vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Long có công văn 954 chỉ đạo chính quyền địa phương và các ngành liên quan phối hợp xử lý tình trạng này. Tuy nhiên đến nay đã hơn 1 tháng tình trạng này vẫn chưa được cải thiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *