Người dân ấp Phú Thạnh 3 xã Đồng Phú huyện Long Hồ phản ảnh mấy năm nay, họ luôn sống trong môi trường ô nhiễm mà nguyên nhân chỉ do một hộ dân chăn nuôi quy mô lớn gây ra. Sự việc này đã tác động tiêu cực đến đời sống người dân xung quanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *