Thời gian gần đây , chỉ vì sự nhầm lẫn giữa thương hiệu tàu hủ ky “ Mỹ Hòa – thị xã Bình Minh ”  với một sản phẩm tàu hủ ky mang thương hiệu “ Bình Minh” của một địa phương khác, nên tổ hợp tác sản xuất tàu hủ ky Mỹ Hòa gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Việc bảo vệ thương hiệu tàu hủ ky “ Mỹ Hòa – thị xã Bình Minh ” là một vấn đề cần được các ngành chức năng quan tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *