Qua kết quả phúc tra việc nâng chất các tiêu chí nông thôn mới của Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long cho thấy, một trong những nét nổi bật ở các xã nông thôn mới là nâng chất tiêu chí thu nhập . 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *